Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia HETMAN – 19 czerwca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy:)

Stowarzyszenie Szachowe HETMAN w Ostrowcu Św. zwołuje na dzień 19 czerwca 2024r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Szachowego HETMAN.
Miejsce zebrania – siedziba Klubu Ostrowiec Św. , ul. Kilińskiego 57, godzina 16.00 (pierwszy termin), godzina 16.15 (drugi termin).
Niniejsze powiadomienie uznaje się za wiążące.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Szachowego HETMAN, stwierdzenie prawomocności obrad;
Wybór Przewodniczącego Zebrania;
Wybór Sekretarza Zebrania;
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Hetman za rok 2023
Przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia Hetman za rok 2023
Dyskusja nad sprawozdaniami
Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia Hetman za rok 2023 i podjęcie uchwał :
) o przyjęciu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia Hetman za rok 2023
) o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Hetman za rok 2023
) o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Hetman za rok 2023

  1. Wolne wnioski;
  2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Szachowego HETMAN

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.