MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY- 2 GRUDNIA 2022R

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

 1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Szachowe HETMAN

 1. Partnerzy lokalni:
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich , Miasto i Gmina Ostrowiec Św.
  Radio Rekord Świętokrzyskie, ostrowiecnews.pl,
 2. Cele  rozgrywek:
  -Popularyzacja  szachów  wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych
  -Integracja środowiska szachowego
 3. Termin  i  miejsce:
  Zawody rozegrane zostaną w dniu 02.12.2022r. godz. 15.00 (piątek) SP14 – Ostrowiec Św. (grupa do lat 8,10,12,18).
   Harmonogram turnieju
  15:00-15.30 – Zapisy i weryfikacja
  15:40 – Odprawa techniczna
  15:45 – Oficjalne otwarcie turnieju
  16:00 – Runda I
  19:00 – Przewidywane zakończenie turnieju
   5. Wytyczne turnieju

a) Warunki  uczestnictwa 
w  zawodach  mogą  wziąć  udział  wszyscy  szachiści,  którzy  potwierdzą swój  udział zgłaszając się do turnieju w terminie do 01.12.2022r. ( email: jaroslaw.choina@op.pl, tel. 604-962-690 ) oraz opłacą wpisowe w wysokości 40zł przed rozpoczęciem rozgrywek (zawodnicy z opłaconą składką 20 zł ).                                                                   
b) System  rozgrywek 
turniej zostanie rozegrany systemem  szwajcarskim  na  dystansie 7 rund. Tempo gry – 10 minut dla zawodnika.
c) Nagrody w turnieju będą przydzielane w grupach do lat 8, 10, 12, 18
Dyplomy dla wszystkich uczestników.
Puchary i nagrody dla trzech pierwszych zawodników w każdej grupie.
Upominki dla każdego uczestnika.
6. Sędziowanie i organizacja
Sędziów w turnieju powołuje organizator.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE według kodeksu szachowego.
Nagrody nie są łączone, a zawodnicy otrzymują nagrody w swoich grupach wiekowych.
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
7. Ubezpieczenie
Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące lub rodzice. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca lub rodzic.

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.
 2. Biorąc udział w turnieju uczestnik oraz inne osoby przebywające na sali gry w trakcie trwania turnieju wyrażają zgodę na: 
  a)     utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
  b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w  związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i  terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i  jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, 
  c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.                    
  Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
 3. W związku z sytuacją epidemiologiczną turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Polski Związek Szachowy
  a. W turnieju mogą brać udział jedynie zawodnicy zdrowi, zgodnie z pisemnym oświadczeniem niemający objawów sugerujących chorobę zakaźną.                                                                                                                        
  b. Zawodnicy muszą przestrzegać obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz wzmożonych zasad higieny.
  c. Na salę gry będą wpuszczani wyłącznie zawodnicy grający w turnieju po  dezynfekcji rąk oraz obsługa rozgrywek, w tym organizatorzy i sędziowie.
  d. Nie ma obowiązku podawania ręki przed i po zakończeniu partii (może być tzw. żółwik ewentualnie powitanie łokciem)
  e. Po zakończeniu partii, zawodnicy są zobowiązani (po ułożeniu bierek i zgłoszeniu wyniku) do każdorazowego zdezynfekowania rąk.
  f. Organizator zapewnia płyn dezynfekujący
  g. Zawodnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej
  h. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją warunków bezpieczeństwa na sali gry
  RODZICE (OPIEKUNOWIE) ZAWODNIKÓW ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA I DOSTARCZENIA GO DO    ORGANIZATORA/DYREKTORA ZAWODÓW W TRAKCIE ODPRAWY TECHNICZNEJ.
  ZAPRASZAMY
Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.