Zebranie sprawozdawczo-finansowe

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenie Szachowego HETMAN serdecznie zaprasza na Walne Zebranie organizacji członkowskich, które odbędzie się w dniu 30.05.2018r o godz. 17.00 w sali 73 w PSP nr1 ul. Trzeciaków 35 w Ostrowcu Św.

Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.30 tego samego dnia.

Porządek obrad:

  1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania.

  2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania, wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków, komisji mandatowo-skrutacyjnej.

  3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.

  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

  5. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

  6. Dyskusja nad uchwałą programową (ustalenie składki członkowskiej, ustalenie kierunków działań Stowarzyszenia).

  7. Podjęcie uchwały programowej.

  8. Zakończenie Walnego Zebrania.

Prosimy o dostarczenie na Walne Zebranie wypełnionego upoważnienia do reprezentowania Organizacji na Walnym Zebraniu (druk upoważnienia w załączeniu). Upoważnienie stanowi podstawę do wydania mandatu. 

Z wyrazami szacunku

 Zarząd

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.