ZAPRASZAMY NA ZAMEK KRZYŻTOPÓR – 17.06.2018 R

IX GRAND PRIX GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

W SZACHACH SZYBKICH

1. Organizatorzy

Stowarzyszenie Szachowe HETMAN
Świętokrzyski Związek Szachowy

2. Partnerzy lokalni

Instytucja Kultury-Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

-Gmina Iwaniska

-Miasto i Gmina Ostrowiec

3. Cel  rozgrywek
-Popularyzacja  szachów  wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych

-Integracja środowiska szachowego

4. Termin  i  miejsce

Zawody rozegrane zostaną w dniu 17.06.2018r. (niedziela) w Instytucji Kultury-Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

9:00-9:45 – Zapisy i weryfikacja

9:45 – Odprawa techniczna

10:00 – Oficjalne otwarcie turnieju

10:15 – Runda I

16:30 – Przewidywane zakończenie turnieju

 5. Wytyczne turnieju
a) Warunki  uczestnictwa  i opłaty – w  zawodach  mogą  wziąć  udział  wszyscy  szachiści,  którzy  potwierdzą swój  udział zgłaszając się do turnieju w terminie do 15.06.2018r. ( strona chessarbiter.com, adres email, tel. 604-962-690 ).

 Wpisowe do turnieju:  20 zł w każdej grupie ( w ramach wpisowego bezpłatne wejście na zamek dla uczestników turnieju i osób towarzyszących )

b)System  rozgrywek – system  szwajcarski  na  dystansie  7 lub 9 rund. Tempo gry – 15 minut dla zawodnika.

c)Nagrody w turnieju

Grupa OPEN

I – 150 zł +puchar + dyplom

II – 100 zł + dyplom

III – 50 zł + dyplom

Najlepsza kobieta 50 zł + dyplom oraz dyplomy dla 2. i 3. najlepszej kobiety
dyplomy i upominki dla każdego uczestnika

Grupa JUNIOR

Nagrody przydzielane są w podgrupach: do lat 14. i 18. – oddzielnie dla chłopców i dziewcząt:

I – 50 zł + puchar + dyplom

II – nagroda rzeczowa + dyplom

III – nagroda rzeczowa + dyplom

dyplomy i upominki dla każdego uczestnika

Grupa MŁODZIK

Nagrody przydzielane są w podgrupach: do lat 8. i 10. – oddzielnie dla chłopców i dziewcząt:

I – nagroda rzeczowa+ puchar + dyplom

II – nagroda rzeczowa + dyplom

III – nagroda rzeczowa + dyplom

dyplomy i upominki dla każdego uczestnika 

Nagroda dla najstarszego i najmłodszego zawodnika turnieju

6. Sędziowanie i organizacja

Sędziów w turnieju powołuje organizator.

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE według kodeksu szachowego.

Nie obowiązuje aneks „G”.

Nagrody nie są łączone.

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

7. Ubezpieczenie

Wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących. Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące lub rodzice. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca lub rodzic.

8. Przepisy końcowe: Organizator zapewnia bufet kawowy. Będzie możliwość zakupu ciepłego posiłku w trakcie turnieju – posiłki przygotuje Restauracja Zamiejska z Opatowa. Niepełnoletni zawodnicy uczestniczą w turnieju pod opieką rodziców/opiekunów. Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają jednostki delegujące i rodzice. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

9.Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

·      utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

·      korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,

·      przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału        w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.