ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW SZACHÓW NA MISTRZOSTWA OSTROWCA ŚW. W SZACHACH KLASYCZNYCH

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW OSTROWCA

W SZACHACH KLASYCZNYCH NA ROK 2018

1. ORGANIZATORZY

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

Stowarzyszenie Szachowe „Hetman”

2. CELE TURNIEJU

Wyłonienie Mistrzów Ostrowca Świętokrzyskiego w Szachach Klasycznych na rok 2018.

Popularyzacja gry w szachy w Gminie Ostrowiec.

Możliwość wypełnienia norm na okręgowe kategorie szachowe.

3. MIEJSCE I TERMINY

Rozgrywki odbywać się będą w tymczasowej siedzibie klubu „Hetman” w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ulica Trzeciaków 35.

Rozpoczęcie turnieju grupy seniorów oraz juniorów 12.01.2018 (piątek) godzina 16.00, pozostałe grupy 13.01.2018 godzina 10.00 (sobota).

Ilość grup wiekowych w kategorii młodzików i dzieci podana zostanie w dniu turnieju, (w zależności od ilości zawodników). Organizatorzy planują utworzenie grup: do lat 8, 10,14, 18 i OPEN (oraz w tej kategorii utworzenie grupy dla amatorów, czyli zawodników bez kategorii), ale w razie zbyt małej lub większej ilości zawodników zastrzegają sobie możliwość zmiany tego postanowienia.

4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

W grupie seniorów oraz juniorów – 1.5godz. + 30 sek. na ruch, pozostałe grupy 1 godz. + 30 sek. na ruch.

5. UCZESTNICTWO W TURNIEJU

Prawo do gry mają wszyscy miłośnicy królewskiej gry z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic, którzy do dnia 10.01.2018 zgłoszą chęć udziału w zawodach na e-mail anna.choina@op.pl ,telefon 604077595 lub jaroslaw.choina@op.pl, telefon 604962690.

6. WPISOWE DO TURNIEJU

Za udział w każdej grupie wiekowej – 50 zł,

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

Rundy w turnieju dla grupy seniorów oraz juniorów rozgrywane będą w piątki od godziny 16.00, a dla młodzików oraz dzieci w sobotę od godziny 10.00. Absencja podczas rundy: w systemie kołowym oraz szwajcarskim, gdy zawodnik wie, że z ważnego powodu nie będzie mógł uczestniczyć w następnej rundzie, uzgadnia ze swoim przyszłym przeciwnikiem możliwość rozegrania meczu wcześniej, oczywiście za zgodą Sędziego Głównego. Rundy dodatkowe mogą być rozgrywane w środę lub piątek o godzinie 16.00.

W przypadku braku możliwości rozegrania partii wcześniej z ważnych powodów  np. choroba, dopuszcza się rozegranie meczu w późniejszym czasie, ale nie później niż na dwa dni przed kolejną rundą, tak żeby zawodnicy mieli czas na przygotowanie się do kolejnej rundy, dotyczy to szczególnie grających systemem szwajcarskim. Nierozegranie dwóch kolejnych rund powoduje skreślenie z turnieju. We wszystkich grupach, zapis partii nie obowiązuje. Brak zapisu powoduje jednak zabranie 30 minut w grupie juniorów i seniorów oraz 20 minut w pozostałych grupach.

Nieprowadzenie zapisu przez zawodnika uniemożliwi złożenie ewentualnej reklamacji typu „trzykrotne powtórzenie pozycji”, lub innej nieprawidłowości wynikającej z niemożliwości z odczytania zapisu.

Rodzicom oraz opiekunom zezwala się na czasowe wejście na salę gry.

W przypadku łączenia grup nagrody zostają zachowane w każdej grupie, lecz zawodnik podczas zgłaszania do turnieju jasno musi się określić w której grupie gra. W innym przypadku uczestnik będzie klasyfikowany w grupie, do której należy zgodnie z listą startową. 

8. NAGRODY GWARANTOWANE:

Grupa seniorów:

I miejsce – 300 zł.

II-VI – nagrody finansowe

Grupa juniorów:

I miejsce – 200 zł

II-VI – nagrody finansowe

Wysokość pozostałych nagród finansowych zostanie ustalona i podana w trakcie turnieju.

W pozostałych grupach – nagrody rzeczowe.

W każdej grupie wiekowej uczestnicy otrzymają puchary i medale za  miejsca I-III. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek.

9. KRYTERIA USTALANIA MIEJSCE.

– suma punktów

-Średni Bucholz

– Bucholz

– liczba zwycięstw

– progress

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i postawa fair play. Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do organizatorów. Zawodnikom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Sędziego Rundowego do Sędziego Głównego, którego decyzja jest ostateczna.

Udział w turnieju i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodników i ich partii w celu promocji szachów. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione. O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny.

11. SĘDZIOWANIE

Sędzia Główny: Jarosław Choina

Sędzia Rundowy: Andrzej Sidor

Sędzia Rundowy: Michał Choina

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.01) © A.Curyło     http://www.chessarbiter.com/
Właściciel: Świętokrzyski Związek Szachowy

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.