Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia HETMAN – 15 czerwca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy:)

Stowarzyszenie Szachowe HETMAN w Ostrowcu Św. zwołuje na dzień 15 czerwca 2021r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia HETMAN.
Miejsce zebrania – siedziba Klubu Ostrowiec Św. , ul. Kilińskiego 57, , godzina 17.00 (pierwszy termin), godzina 17.15 (drugi termin).
Niniejsze powiadomienie uznaje się za wiążące.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Szachowego HETMAN, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Hetman za rok 2020
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia Hetman za rok 2020
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia Hetman za rok 2020 i podjęcie uchwał :
  1. ) o przyjęciu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia Hetman za rok 2020
  2. ) o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Hetman za rok 2020
  3. ) o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Hetman za rok 2020

9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Szachowego HETMAN

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.