Walne zebranie w HETMANIE – 5 WRZEŚNIA 2018

Serdecznie zapraszamy:)

Stowarzyszenie Szachowe HETMAN w Ostrowcu Św. zwołuje na dzień  5 września 2018r. Walne Wyborcze Zebranie Członków.
Miejsce zebrania – siedziba Klubu Ostrowiec Św. , ul.Trzeciaków, PSP nr1, godzina 16.00 (pierwszy termin), godzina 16.30 (drugi termin).
Niniejsze powiadomienie uznaje się za wiążące.

Przewidywany porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Szachowego HETMAN, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
  3. Wybór Sekretarza Zebrania;
  4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;
  5. Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

a)Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej;
b)Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu i podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu;
c)Przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały o wyborze członków Komisji Rewizyjnej;
6. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjno-Wyborczej;

7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Szachowego HETMAN

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.