Walne Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia – 5 września 2022r

Zapraszamy serdecznie:)

Stowarzyszenie Szachowe HETMAN w Ostrowcu Św. zwołuje na dzień 5 września 2022r. Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia HETMAN.
Miejsce zebrania – siedziba Klubu Ostrowiec Św. , ul. Kilińskiego 57, godzina 16.00 (pierwszy termin), godzina 16.15 (drugi termin).
Niniejsze powiadomienie uznaje się za wiążące.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
  2. Sprawdzenie obecności i kworum.
  3. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  5. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
  6. Wybory do władz Stowarzyszenia
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Szachowego HETMAN

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.