Mistrzostwa Województwa Juniorów w szachach klasycznych

Już w sobotę 12 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Klasycznych. Rozgrywki toczyły się będą przez 2 dni w Kielcach. Wszystkim Hetmanowiczom życzymy powodzenia i samych złotych medali. Na dzień dzisiejszy nasz Klub będzie reprezentowało aż 32 zawodników! Niżej załączamy komunikat do turnieju:

INDYWIDULANE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW

W SZACHACH KLASYCZNYCH

na rok 2021

komunikat organizacyjny

1.    CEL I ZADANIA

– wyłonienie Mistrzów Województwa Juniorów w Szachach na rok 2021 oraz osób awansujących do eliminacji strefowych Mistrzostw Polski na rok 2022

– integracja środowiska szachowego

– popularyzacja gry w szachy w województwie świętokrzyskim

2.    ORGANIZATOR

Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach

3.    TERMIN I MIEJSCE

12-13 czerwca 2021 r. (sobota, niedziela)

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6

4.    UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

Do udziału w mistrzostwach uprawnieni są zawodnicy i zawodniczki:

·         do lat 8 – rocznik 2013 i młodsi
·         do lat 10 – rocznik 2011/12
·         do lat 12 – rocznik 2009/10
·         do lat 14 – rocznik 2007/08
·         do lat 16 – rocznik 2005/06
·         do lat 18 – rocznik 2003/04

 Rozpoczęcie zawodów sobota 12.06.2021 (wszystkie grupy).

godz. 8.30 – rejestracja, 9.45 – oficjalne rozpoczęcie, 10.00 – I runda

Ostateczny, szczegółowy program zawodów jest uzależniony od liczby uczestników w poszczególnych grupach.

6.    WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do dnia 7 czerwca 2021 r. na adres e-mail: biuro@szszach.pl lub poprzez stronę chessarbiter.com.

Opłata startowa do mistrzostw wynosi  35,00 zł.

Wpłata na konto organizatora 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517, ING Oddział w Kielcach lub gotówką w pierwszym dniu rozgrywek.

W tytule przelewu wpisać: MWJ – imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika.

 7.    SYSTEM ROZGRYWEK

Rozegrane zostaną odrębne turnieje dla dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych do (osobna klasyfikacja do lat 7); 1012141618 lat.

System kołowy lub szwajcarski na dystansie od 5 do 9 rund w zależności od liczby uczestników w grupach. Tempo gry: 30’+ 30’’.


 8.    SĘDZIOWANIE

– turniej przeprowadzą licencjonowani sędziowie ŚZSzach, wskazani przez Kolegium Sędziów. Sędzia główny – Jarosław Choina.

– obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym z 2002 r. wraz z uaktualnieniami

– w stosunku do przebiegu turnieju mają zastosowanie dodatkowo wytyczne PZSzach dotyczące tego szczebla rozgrywek.

9.  NAGRODY

W każdej grupie wiekowej dziewcząt i chłopców:

1 m-ce – medal + dyplom + puchar

2 m-ce – medal  + dyplom + puchar

3 m-ce – medal + dyplom + puchar

4 m-ce – dyplom

5 m-ce – dyplom

6 m-ce – dyplom

10.  AWANS

Dotyczy tylko roczników 2008 i młodszych. Prawo gry w eliminacjach strefo-wych Mistrzostw Polski Juniorów na rok 2022 uzyskają zdobywcy miejsc 1-6 w każdej grupie wiekowej. Dodatkowo awans przysługuje trzem najlepszym zawodnikom (zawodniczkom) młodszych roczników (w tym roku parzystych) w każdej grupie wiekowej.

Liczba awansów z każdego turnieju:

w grupie 1-osobowej awans uzyskuje 1 osoba; 
w grupie 2-3 osobowej – 2; 
w grupie 4 os. – 3; 
w grupie 5-6 os. – 4; 
w grupie 7 os. – 5; 
w grupie 8 os. i więcej – 6.

 11.  UBEZPIECZENIE

Wszyscy zawodnicy muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących. Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodników (zdolność do udziału w zawodach) są odpowiedzialne jednostki delegujące.

12.  PRZEPISY KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na: 

·      utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

·      korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, 

·      przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. 
Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

UWAGA! W związku z pandemią COVID-19 turniej będzie przeprowadzony zgodnie z  zasadami reżimu sanitarnego (obowiązują: rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia oraz wytyczne PZSzach na dzień rozgrywania zawodów – szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie rozgrywek oraz na odprawie technicznej).

Prezes ŚZSZach

/Marta Orłowska/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.