MEMORIAŁ SZACHOWY IM RYSZARDA NOWICKIEGO 6.06.2021

Zapraszamy na turniej – link do turnieju:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1171/

III MEMORIAŁ SZACHOWY  IM. RYSZARDA NOWICKIEGO XI GRAND PRIX GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
  1. Organizatorzy
·        Stowarzyszenie  Szachowe  HETMAN  Ostrowiec Świętokrzyski
·        Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
2. Partnerzy lokalni
·        Miasto i Gmina Ostrowiec
·        Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św.
·        Centrum Kształcenia Ustawicznego
·        Radio Rekord ·        ostrowiecnews.pl
3. Cel rozgrywek -Upamiętnienie wybitnej postaci ostrowieckich szachów, wieloletniego Prezesa Klubu Szachowego Hetman Ostrowiec Świętokrzyski – RYSZARDA NOWICKIEGO -Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych -Integracja środowiska szachowego -Podnoszenie umiejętności szachowych wśród zawodników  
4. Termin,  miejsce rozgrywek oraz harmonogram. -Zawody rozegrane zostaną w dniu 06.06.2021r. (niedziela) CKU w Ostrowcu Św. – ulica Sandomierska 26A -Harmonogram Turnieju: 9:00-9:30 – Zapisy i weryfikacja 9:45 – Odprawa techniczna 10:00 – Oficjalne otwarcie turnieju  i I runda 15:30 – Przewidywane zakończenie turnieju  
5. Wytyczne turnieju
a) Warunki uczestnictwa  w zawodach mogą wziąć udział wszyscy szachiści, którzy potwierdzą swój udział zgłaszając się do turnieju w terminie do 04.06.2021r. ( strona chessarbiter.com, adres email: jaroslaw.choina@op.pl lub tel. 604-962-690 – ilość miejsc ograniczona –  decyduje kolejność zgłoszeń, proszę o informację gdyby ktoś miał nie przyjechać, a był na liście – będę uzupełniał osoby z listy rezerwowej ). Wpisowe do turnieju 30 zł – płatne w dniu zawodów. ( zawodnicy HETMANA z uregulowaną składką członkowską za 2021rok 10 zł. )
b)System rozgrywek – zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na         dystansie 7 lub 9 rund. Tempo gry wynosi 15 minut dla zawodnika na każdą partię. Organizator planuje rozegranie turnieju w 4 grupach wiekowych (8,10,18,OPEN).W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość łączenia grup.
c)Nagrody w turnieju  
Grupa OPEN
I – 200 zł. – nagroda finansowa, dyplom, puchar
II – 150 zł. – nagroda finansowa, dyplom, puchar
III –100 zł. – nagroda finansowa, dyplom, puchar
Najlepsza kobieta – 100 zł. (warunek – udział minimum 3 zawodniczek) 
Najlepszy z Hetmana Ostrowiec – 100 zł.
Najlepszy zawodnik do rankingu 1800  – 100 zł.
Najlepszy zawodnik do rankingu 1600 – 50 zł
Grupa do lat 18
I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa
Najlepszy z Hetmana Ostrowiec – nagroda rzeczowa  
Grupa do lat 14
I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa
Najlepszy z Hetmana Ostrowiec – nagroda rzeczowa  
Grupa do lat 10
I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa
Najlepszy z Hetmana Ostrowiec – nagroda rzeczowa  
Grupa do lat 8
I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar
Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa
Najlepszy z Hetmana Ostrowiec – nagroda rzeczowa  
Nagroda dla najstarszego i najmłodszego zawodnika turnieju.
Upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.  
6.Sędziowanie i organizacja Sędziów w turnieju powołuje organizator.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE, Kodeksu Szachowego PZSZACH i postawa fair play. Nie obowiązuje wytyczna: III.4. Nagrody nie są łączone. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.  
7.Ubezpieczenie
Wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących. Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące lub rodzice. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca lub rodzic.  
8. Przepisy końcowe: Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup.  
9.Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
· utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
· korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
· przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.  Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów. W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące  wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.