II MEMORIAŁ RYSZARDA NOWICKIEGO

II  MEMORIAŁ RYSZARDA NOWICKIEGO

I  INTERNETOWY TURNIEJ SZACHOWY HETMANA

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Szachowe Hetman

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Patroni medialni:

Ostrowiecnews.pl, Radio Rekord

Cel rozgrywek

-Upamiętnienie wybitnej postaci ostrowieckich szachów, wieloletniego Prezesa Klubu Szachowego Hetman Ostrowiec Świętokrzyski – RYSZARDA NOWICKIEGO

-Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

-Podnoszenie umiejętności szachowych wśród zawodników

Termin i miejsce rozgrywek

27.06.2020 r. godz. 10.00 na serwerze chess.com.

Aby zagrać w turnieju należy zarejestrować się na platformie chess.com, przesłać dane zawodnika( imię, nazwisko, rok urodzenia i nick z chess.com) na adres jaroslaw.choina@op.pl. Wysłane zostanie zaproszenie na chess.com do klubu szachowego Hetman, które trzeba zaakceptować. Można również wysłać prośbę na chess.com aby dołączyć do  klubu szachowego Hetman i pocztą przysłać dane zawodnika i nick z chess.com. W dniu turnieju od godz. 9.00 można logować się na platformie i po wyszukaniu turnieju dołączyć do niego.

Nie dołączenie do turnieju w odpowiednim czasie może skutkować brakiem możliwości udziału w tym turnieju.

UDZIAŁ W TURNIEJU JEST BEZPŁATNY

System rozgrywek i tempo gry

Turniej rozegrany zostanie  w jednej grupie z późniejszym podziałem na kategorie

9 rund, system kojarzeń – szwajcarski, tempo gry 10 minut.

System rozgrywek może zostać zmodyfikowany zależnie od liczby uczestników.

Kojarzenia oraz kolejność na liście startowej określona zostanie wg rankingów i zasad chess.com.

Nagrody:

Nagrody przyznawane będą w czterech grupach wiekowych:

 Grupa Open

I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

Grupa do lat 14

I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

Grupa do lat 10

I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

Grupa do lat 8

I – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

II – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

III – nagroda rzeczowa, dyplom, puchar

Dodatkowo w każdej grupie będzie losowane po 3 nagrody niespodzianki ( puchary, nagrody rzeczowe, medale)

Nagrody nie są łączone.

Zakończenie turnieju przewidziane jest na godz. 14.00 w Restauracji Ziemiańska na ulicy Kilińskiego 57.

Sędziowanie:

Sędzią turnieju jest Choina Jarosław

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

  • Akceptacje regulaminu,
  • Utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
  • Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
  • Przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie .

Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane,

Zawodnicy uczestniczący w turnieju eliminacyjnym zobowiązani są przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii,

Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej,

Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie „niedozwolonego dopingu”, po uprzednim sprawdzeniu jego partii, oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu Organizacyjnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.